خدای کریم


خدایا آبروی مرا به توانگری نگهدار وشخصیت مرا با تنگدستی از بین نبر تا مبادا از روزی خواران تو روزی بخواهم و از آفریده های بدکردار طلب مهربانی کنم و در حالتی قرار گیرم که به تعریف و تمجید کسی که به من چیزی داده است بپردازم و از کسی که مرا از امکاناتی منع کرده است بد گویی کنم.

/ 0 نظر / 23 بازدید